Nemo | Zonder kaste | Zonder kansen | Zonder toekomst

Niets is eenvoudig in India. Ook niet het kastensysteem. Officieel bestaat het zelfs niet. Maar in de praktijk is het er meer dan ooit. En de dorpen in de omgeving van Bodhgaya, waar Jeevan Deep actief is, zijn er meer dan ooit de dupe van.

Het is niet gemakkelijk om het kasten-denken te begrijpen. Bij ons bestaat er immers niets dat er ook maar enigzins op lijkt. Het is niet omdat je van lage kaste bent, of kasteloos, dat je ook kansarm bent, of arm. Sommige kastelozen zijn super-rijk. En sommigen uit de hoge kasten zijn straatarme bedelaars. Het hangt er maar vanaf!

Anand heeft een speciaal lessenpakket voor op school, een bewustmakingstraject dat inzicht verschaft in het kastenstelsel en de inherente sociale ongelijkheid die eruit voortvloeit. Contacteer Francis Laleman voor meer inlichtingen.

 .  .  .