Bouwen aan een wereld waarin iedereen kansen heeft

Anand vzw is een organisatie die fondsen werft voor een locale ngo. Dit wil zeggen dat wij zelf geen ontwikkelingswerk doen. Integendeel, we vinden het belangrijk dat locale teams zichzelf organiseren. Alleen zo is er sprake van echte, duurzame gemeenschapsontwikkeling.

De aanpak van Anand|Jeevan Deep steunt op drie peilers:

[1] Gezondheidszorg: Jeevan Deep heeft een rondreizend medisch team en een mobiele kliniek. Alleen gezonde mensen hebben de pit om via zelf-organiserende teams uit de status-quo te breken. Gezondheid is een recht en is dus zo veel mogelijk gratis. Met Anand financieren we het medisch team, de voedselsupplementen, de mediactie en het medisch materiaal.

[2] Onderwijs: Met niet-formeel, ervaringsgericht en op spel, zang en dans gebaseerd onderwijs maken we het voor de kinderen aantrekkelijk om te leren. Als dit lukt, bereiden we de kinderen voor om door te stromen naar het overheidsonderwijs. Voor onze eigen projecten recruteren we uit de oud-leerlingen van onze eigen scholen.

[3] Gemeenschapsprojecten: Met emancipatiegroepen en vaardigheidstrainingen houden we de gemeenschappen zoveel mogelijk samen. Uit eigen initiatief groeien dan workshops, naai-ateliers, herbebossingsprogramma's, tuinbouwteams en nog veel meer.

 .  .  .