Anand vzw | Met en Voor de Kansarmen in Bodhgaya

Anand vzw is een Belgische vereniging van vrijwilligers die fondsen werven voor Jeevan Deep, een organisatie van en voor de dorpsgemeenschappen van kastelozen (dalits en scheduled castes) in de omgeving van Bodhgaya, Bihar, India.

We zijn geen wereldverbeteraars en we beweren niet dat we waarheid in pacht hebben. Maar we gaan vaak naar Bodhgaya - en telkens we daar een glimlach zien op het gelaat van een kind, hebben we weer de moed om ermee door te gaan. Omdat de groei van India zo pijnlijk ongelijk is. Omdat er tussen al die goed-nieuws-shows nog zoveel onrechtvaardige ongelijkheid zit. En omdat we in die ongelijkheid zo veel talent zien verloren gaan. Daarom geloven in kleinschalige projecten die achtergestelde rurale gemeenschappen de kracht kunnen geven om uit een verstikkende status-quo te ontsnappen.

Dit alles doen we in drie stappen: Elementaire gezondheidszorg voorziet in de belangrijkste noden. Niet-formeel basisonderwijs zorgt dat de kinderen (en hun ouders!) er zin in krijgen om naar school te gaan. En gemeenschapsprojecten zorgen ervoor dat de vaardigheden die op die manier zijn verworven nuttig worden besteed.